Salling fondene donerer 20. mio kr. til udvidelse af dgi huset i aarhus 

 

 

Salling Fondene donerer 20 mio. kr. til udvidelse af DGI Huset i Aarhus

Aarhus oplever en markant befolkningstilvækst, hvilket har øget behovet for tidsvarende idrætsfaciliteter. Fonden DGI Huset har derfor en vision om at udvide den unikke og fredede bygning, der i dag rummer DGI Huset, for at skabe yderligere rum for aktiviteter til byens borgere, foreninger, institutioner og erhvervsliv.

”Sundhedstårnet” er arbejdstitlen for det kommende idrætsbyggeri ved siden af DGI Huset, der skal fremstå som et multifunktionelt idræts- og sundhedscenter, hvor fokus vil ligge på idræt, sundhed, læring og udvikling.
Sundhedstårnet, der projekteres med en planlagt højde på ca. 40 meters højde og 9 etager, bliver et markant idrætscenter i Aarhus, og det vil også internationalt vække opmærksomhed med sin nyskabende og bæredygtige arkitektur og indretning.
Hensigten er at etablere et fremtidsorienteret væksthus for idrætten, hvor kendte idrætsformer kombineres med nye former for idræt, træning og forebyggelse. Alt dette skal bygges ind og udvikles i de nye og inspirerende rammer.

Byggeriet af sundhedstårnet er projekteret til en samlet udgift på 60 mio. kr.

Salling Fondene, som ejer Salling Group, har valgt at støtte udvidelsen af DGI Huset og etableringen af det nye sundhedstårn. Og formand for Købmand Herman Sallings Fond, Jens Bjerg Sørensen, håber, at Sundhedstårnet kan blive endnu et folkeligt samlingspunkt i Aarhus:

”Salling Fondenes formål er at skabe oplevelser og fællesskab i hverdagen, og derfor er vi glade for at kunne bakke om et spændende projekt, som mange aarhusianere i den grad kan få glæde af. For os er det helt afgørende at bidrage til en bedre hverdag, og vi vil gerne gøre en forskel i Aarhus, som er Salling Group og fondenes hjemby. Vi håber derfor, at Fonden DGI Huset vil kunne bruge vores donation som løftestang til at sikre den resterende finansiering.”

Formand for Fonden DGI Husets bestyrelse, Lars Steen Pedersen, udtaler:

”Vi er meget taknemmelige for Købmand Herman Sallings Fonds støtte. Det er en fantastisk mulighed for os – og det kommer borgere i alle aldre i Aarhus til gode.

Vi har haft stor succes med vores idrætstilbud – og antallet af besøgende i DGI Huset er vokset fra cirka 80.000 i 2004 til 270.000 i 2018”

”Vi har en fantastisk bygning og vi vil gerne give endnu flere mulighed for et aktivt og sundt liv. De eksisterende m2 er anvendt og yderligere udvidelser kan kun ske opad.  Støtten fra Købmand Herman Sallings Fond er et kæmpe skulderklap til brugerne, medarbejderne, ledelsen og bestyrelsen til at realisere vores vision. Sundhedstårnet kommer til at fremstå som et moderne fyrtårn for idræt og sundhed. Donationen giver os stor tiltro til, at vi kan finde de resterende midler til at realisere Sundhedstårnet. 

Direktør for DGI Huset Aarhus, Troels Knudsen, udtaler:

”Det er en gavmild opbakning, vi har fået fra Købmand Herman Sallings Fond. Donationen vil give os mulighed for at udbygge vores nuværende tilbud med et unikt idrætshus i Aarhus, der kan supplere det i forvejen meget besøgte DGI Huset. Med sin markante udformning og indretning skaber Sundhedstårnet mulighed for at koble de nuværende idræts- og træningstilbud i DGI Huset til en palet af nye, spændende muligheder inden for sundhedsområdet. Dette kunne være kost, kurser, forebyggelse og genoptræning, læring og folkeoplysning. Alt sammen til gavn for folkesundhed og fællesskaber i midtbyen. På samme tid skal tårnet fungere som generationernes idræts­anlæg til midtbyens beboere og foreninger, et sundhedshus med walk-in tests og træning for borgerne og et storbyens forsamlings­hus med kurser og foredrag. Tårnets øverste etage vil rumme et center for oplevelse og læring.

Et hus af den karakter vil være second to none i Nordeuropa.”

  Fakta:

  • DGI Huset Aarhus drives af en almennyttig fond, hvis formål er at styrke idræt og sundhed i Aarhus. Fonden ejer bygningerne, der indeholder DGI Huset. Bestyrelsen er udpeget af DGI og DGI Østjylland
  • DGI Huset ligger i en fredet bygning, som i 1900-tallet var en del af Statsbanernes (DSB) centralværksted, og der blev i næsten 100 år bygget og repareret lokomotiver i bygningen.
  • DGI Huset blev indviet som idrætscenter i 2003 og er på 5.000 kvadratmeter.
   Der var i 2018 ca. 270.000 idrætsbrugere i huset.
  • Sundhedstårnet er projekteret til at rumme ca. 3.000 etagekvadratmeter fordelt over 9 etager inkl. tagetage, og kan stå færdigt i 2023. Tårnet projekteres at koste 60 mio. kr.
  • Den statslige ”Lokale og Anlægsfonden” indgår som rådgiver i projektet, og skitserne er tegnet af Sleth Arkitekter, Aarhus.
  • Uafhængig af visionen om Sundhedstårnet pågår lige nu en mindre ombygning inde i DGI Huset, som vil stå færdig i løbet af efteråret 2019. Ombygningen vil flytte den eksisterende hovedindgang til en ny indgang, hvor brugerne vil komme ind i en imponerende højloftet sal med 16 m. til loftet. I denne sal er bevaret vidnesbyrdet om de gamle lokomotivhaller i form af kraner, porte og et af byens største vinduespartier. Ombygningen i 2019 vil desuden rumme en ny Multisal og en ny café, der vil skabe smukke og indbydende rammer for husets brugere.