Regelsæt for springhallen

 • Springhallen må kun lejes af grupper, der er under ledelse af en ansvarlig leder, der er minimum 15 år gammel.
 • Lederen af gruppen er ansvarlig for, at nedenstående regelsæt er læst og accepteret inden brug af springhallen.
 • Vejledning i betjening af springgrav og stortrampolinen kan fås af DGI Husets personale. Konstateres der beskadiget udstyr, bedes dette meddelt personalet.
 • Man kan booke uddannet instruktør i DGI Huset.

 

Trampolin i gulv:

 1. Der må kun springe 1 person i trampolinen ad gangen. Børn under 15 år må kun bruge trampolinen efter instruktion af sin leder.
 2. Land aldrig på hovedet eller den øverste del af nakken. Uheldig landing i trampolin eller i springmadrassen kan medføre alvorlige skader.
 3. Der må ikke laves kolbøtter eller andre saltoer i trampolinen – eller fra trampolin og over i springmadras – uden instruktion og modtager.

 

Springmadrasser i gulv:

 1. Betjening af springgravenes hæve/sænke funktion må kun foretages af DGI Husets personale eller af uddannede foreningsinstruktør, der arbejder under foreningens ansvar.
 2. Inden betjening af hæve/sænke funktion sikrer den ansvarlige leder, at der ikke opholder sig nogen på springmadrassen, og at ingen er nærmere end 2 meter fra springmadrassens kant, når den hæves/sænkes.
 3. Man bør kun benytte springgrave til saltoer og kolbøtter under ledelse af en uddannet instruktør.

Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning.

 

Beskrivelse af springhallen

 • Springhallen måler 14 x 36 meter
 • Springhallen indeholder:
 • 2 stk. springgrave (springmadrasser i gulvet)
 • Stor trampolin i gulv
 • Ribber
 • Torve
 • Reck
 • Måtter
 • Airtrack
 • Andre løse redskaber

 

Der må IKKE benyttes udendørsfodtøj

Boldspil er ikke tilladt.

Bemærk, at springhallen skal være opryddet og forlades, når bookingen ender.

Brug Clip´n´fit klippekortet til Famile aktiviteterne.

Betal kun for det du træner med Clip´n´fit klippekort