Miljøpolitik

I DGI Huset Aarhus arbejder vi aktivt med at beskytte miljøet.

Det er vores mål at DGI Huset Aarhus skal være kendt som en miljøbevidst location af både kunder, brugere og medarbejdere

Derfor arbejder vi for at skabe en miljøvenlig og bæredygtig drift, hvor vi prioriterer at mindske mulige negative påvirkninger af miljøet – uden at det ændrer komforten for vores mødegæster og for husets idrætsbrugere.

For at minimere vores belastning af miljøet tager vi hensyn.

  • Vi gennemfører handlingsplaner, som minimerer negative påvirkninger af miljøet.
  • Vi sikrer en høj grad af genanvendelse gennem kildesortering af affaldsprodukter, og inddrager miljømæssige aspekter ved samhandel med kunder og leverandører.
  • Vi arbejder systematisk med at kontrollere vores ressourceforbrug af vand, el og varme, samt arbejder for at reducere spildet af kemikalier, madvarer og affald i husets daglige drift.
  • Vi har opgraderet vores anvendelse af økologiske råvarer i køkkenet, der siden 2017 har været certificeret med det økologisk bronzemærke.
    Der benyttes primært årstidens råvarer og gerne fra lokale producenter. Vi prioriterer at anvende Fair Trade produkter og arbejder for at minimere madspild.
  • Vi følger Green Keys retningslinjer for bæredygtig drift og arbejder aktivt med ordningens anbefalinger.
  • Vi inddrager vores medarbejdere, husets gæster og brugere på alle niveauer til en energi- og miljørigtig adfærd, samt opfordrer dem til at komme med forslag til forbedringer.

Certificering

 

DGI Huset er belønnet med turismens internationale miljømærke Green Key – også kaldet den Grønne Nøgle. Det betyder, at vi opfylder en række kriterier og gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet – og dermed også i et større perspektiv klimaet.

Læs mere om Den Grønne Nøgle og miljøkravene.

 

Har du kommentarer eller idéer til vores arbejde med miljø og bæredygtighed, er du velkommen til at sende os en mail på info@dgi-huset.dk

DGI Huset Aarhus placeret med den bedste beliggenhed og unikke rammer.

Vi rummer mange og alsidige muligheder for at holde alle typer af møder, firmatræf, messer og konferencer.