Seniorrådsmøde

Referat af seniorrådsmødet d. 29. september 2022

Seniorrådet: tilstede Elsebeth, Birthe F, Annemette, Anders A, Christen (ny e

mailadresse på Birthe noteret)
DGI Huset: Troels, Karoline, Susanne
Afbud: Kurt

 

Punkt 1 mødereferat – kommunikation

 • Enighed om at kommunikationen kan forbedres
 • Det nuværende e-mailsystem kan ikke håndtere gruppeudsendelse.
  Nyhedsbreve og mødereferater fra seniorrådet sættes derfor fortsat op på opslagstavlen på 1. sal, og  på hjemmesiden.
 • Ideer til seniorrådets dagsorden og nyhedsbrevet sendes til smd@dgi-huset.dk

Punkt 2 Information fra DGI Huset ved Troels

 • Energiregningerne er steget voldsomt og DGI Huset må desværre spare. Derfor tages en række sparetiltag: Saunaerne slukkes ind til videre, ventilationstid og opvarmning skæres ned (ny rumtemperatur i aktivitetslokaler 18-20 grader). Yderligere tiltag kan desværre blive nødvendige.

 

Punkt 3 Ideer til senior-arrangementer

 • Fællessang, kage, kaffe – lidt brugerbetaling – Susanne/Karoline arbejder videre med ideen
 • Ideer og ønsker på arrangementer/højskoleaftener, gerne aftenarrangementer
 • Vinsmagning i januar 19-22.30? – brugerbetaling – arrangør medbringer selv vin, glas, let forplejning – Christen undersøger nærmere og vender tilbage til Troels

Punkt 4 Seniorevents forslag

 • Susanne og Karoline forbereder sanghæfte med årstidssange / låner højskolesangbogen eller DGI-sangbogen, der kan anvendes ved hvert event
 • DGI Huset arbejder videre med nedenstående forslag fra Senior rådet
 1. Julefrokost 2022
  • Onsdag den 7.12. (første prioritet) kl. 13.00-16.00
  • Alle seniorer inviteres
  • Pris: 189,- for at deltage
  • Julefrokost buffet, traditionel julefrokost buffet incl. risalamande
  • Drikkevare købes ved siden af
   1 flaske vin: 200,-
   Fadøl 35,-
   Flaske 25,-   
   Gerne snaps så der kan købes pr. flaske og enkeltvis
   Snaps enkeltvis 20,- pr glas/500,- OP Andersen
 2. Forårs brunch 2023 (med kagekonkurrence?)
  1. Dato: 8. marts 2023
  2. 125 ,- tidligere, 165,-
 • Incl. kaffe og te og kandevand
 1. 11.00 – 14.00
 1. Sommerfest 2023
  1. Primo juni – evt. 7.juni fra 17.30 – 21.00
  2. 189,-
 • Menu 3 retters buffet, incl kaffe og te

Drikkevarer tilkøbes: Drikkevare købes ved siden

 

Punkt 5 dato for et nyt Seniorrådsmøde

  • Den 1.12. 45-14.00 Susanne indkalder

   Skrevet af: Susanne 

   DGI Huset Aarhus placeret med den bedste beliggenhed og unikke rammer.

   Vi rummer mange og alsidige muligheder for at holde alle typer af møder, firmatræf, messer og konferencer.