OM DGI HUSET

Læs mere om historien bag DGI Huset, ideen bag og dens udvikling
Sport & FitnessBusiness

Historien bag

DGI Huset Aarhus blev indviet oktober 2003, og er indrettet i fredede bygninger, der fra 1896 og frem var en del af Aarhus’ største arbejdsplads på den tid: Statsbanernes Centralværksted.

 

De store fabriksbygninger bygget af gule mursten og beton, der i dag rummer DGI Husets idrætslokaler og mødelokaler, blev kaldt vognrevisionsværkstedet, og der blev i mere end 100 år bygget og repareret lokomotiver.

Der er i bygningerne bevaret karakteristika fra de tidligere funktioner såsom:

  • de store porte, hvor lokomotiverne kunne køre ind og placeres over smøregrave,
  • de gamle travers kraner der i 6 meters højde kunne køres ned gennem hele bygningen,
  • det karakteristiske shed-tag med smukt lysindfald fra nord
  • de store vinduespartier – nogle med 10 meter høje i jernrammer og andre ’kun’ med 6 m. høje trævinduer, hvor de originale trærammer stadig er bevaret.

Og i den smukke naboejendom af røde mursten ved siden af DGI-huset sad den daværende ledelse af Centralværkstedet. Bygningen kaldes Baumanshuset efter den gamle arkitekt Bauman.

 

I dag er Baumanshuset koblet sammen med DGI Huset, og huset indeholder fitness- og spinningcenter samt omklædningsrum og mødelokaler.

Idéudvikling

Idéen til byggeriet opstod på baggrund af den idrætspolitik, Aarhus Kommune lagde midt i 90'erne.

Allerede på det tidspunkt blev der sat fokus på idrætsfaciliteterne inden for Ringgaden, og dermed blev behovet for en midtbyhal dokumenteret.

DGI-Århusegnen blev opmærksom på mulighederne i det tidligere vognrevisionsværksted, da der i vinteren 1996/97 blev holdt et møde om idrætsfaciliteterne i Århus centrum.

Under mødet, der havde deltagelse af idrætsorganisationer og gymnasier, opstod idéen til at etablere et anderledes idrætshus.

15. april 1997 holdt DGI-Århusegnen en konference i det tidligere centralværksted, hvor Århus Kommune, Lokale- og Anlægsfonden, DGI's daværende formand, Leif Mikkelsen, og cirka 150 ivrige foreningsfolk deltog.

I løbet af aftenen kom der mange forslag og idéer til indretningen - blandt andet to gennemarbejdede forslag til fantastiske klatrevægge.

Efter konferencen, som havde god mediedækning, kom der yderligere 29 skriftlige forslag. De forslag var med til at danne grundlag for arbejdet i et udvalg, der kom med oplæg til tegninger og projektering.

Rådgivere

DGI-Huset har fået hjælp til projektet af bygherrerådgivningsfirmaet Byggeplandata A/S og DGI's advokat Poul Gudberg. Lokale- og Anlægsfonden har ud over et økonomisk tilskud bidraget med konsulenthjælp til ideudvikling.

Økonomi

Etableringen af DGI Huset er sket gennem den erhvervsdrivende fond "Fonden DGI-Huset, Aarhus", der har investeret ca. 3 mio. kr. i byggeriet, og har modtaget midler fra følgende bidrags- og låneydere: 

Lokale- og Anlægsfonden 7.000.000 kr.
DGI 13.000.000 kr.
Aarhus kommune 20.100.000 kr.
DGI Århusegnen (nu DGI-Østjylland) 1.400.000 kr.
Tidligere Aarhus Amt (rentefrit lån 5 år) 6.000.000 kr.

I alt 47.500.000 kr.

Priser for arkitektur

DGI-Huset har siden åbningen modtaget forskellige priser.

I 2003 modtog Fonden Aarhus Kommunes pris for 'Påskønnelse af den særlige indsats, der har bidraget til højnelse af byens bygningsmæssige værdier'. Og i 2005 er Fonden tildelt en sølvmedalje blandt verdens fremmeste idrætsbyggerier tildelt af organisationerne IAKS og IOC.

Det er første gang at et idrætsbyggeri i Danmark modtager en præmiering i denne fornemme konkurrence.

Ombygningen og renoveringen er udført af entreprenørfirmaet NCC, der har byggeretten på hele Centralværkstedsområdet, og som også har opført Bruuns Galleri lige ved siden af Aarhus Banegård.

Arkitektfirma er Centrumtegnestuen, et tegnestuesamarbejde mellem tegnestuerne Schmidt, Hammer & Lassen og 3XNielsen, og ingeniører er Rambøll.

Entreprenør

Ombygningen og renoveringen er udført af entreprenørfirmaet NCC, der har byggeretten på hele Centralværkstedsområdet, og som også har opført Bruuns Galleri lige ved siden af Aarhus Banegård.

Arkitektfirma er Centrumtegnestuen, et tegnestuesamarbejde mellem tegnestuerne Schmidt, Hammer & Lassen og 3XNielsen, og ingeniører er Rambøll.

Opgavebeskrivelsen 2002

NCC, Aarhus Kommune og DGI-Århusegnen underskrev i februar 2002 kontrakten om at omdanne DSB's tidligere centralværksted i Aarhus centrum til en moderne idrætshal - det, der nu hedder DGI Huset Aarhus.

Opgaven gik ud på at renovere og ombygge tre sammenbyggede haller i det tidligere vognrevisionsværksted til et eksperimenterende og nyskabende idrætsmiljø.

Da hallerne er fredede, er faciliteterne tilpasset de bestående bygninger. Idrætsfaciliteterne stod færdige d. 1. september 2003, og hele byggeriet (inkl. mødelokaler og administration) blev færdig i oktober 2003.Der var officiel indvielse d. 11. oktober 2003.

Initiativtager til projektet

DGI-Århusegnen var initiativtager til projektet. DGI-Århusegnen flyttede d. 1. oktober 2003 flyttet ind i DGI-Huset med sit amtskontor, konsulent- og mødevirksomhed.

DGI-Århusegnen flyttede til nye lokaler i Hadsten i 2011 grundet sammenlægning med Randers (og blev dermed til DGI Østjylland) og senere tilbage til en anden kontorfacilitet i Aarhus igen i 2014.

DGI-Østjylland har og er fortsat en aktiv med- og modspiller i det eksperimenterende og nyskabende idrætsmiljø i hjertet af verdens mindste storby.

Bliv en del af fælleskabet

DGI-Huset tilbyder en varieret holdplan med over 100 hold om ugen.