Teknisk servicemedarbejder

Arbejdsopgaver teknisk servicemedarbejder DGI Huset Aarhus pr. 01.06. 2021

 Formalia:

 • 37 timers stilling med skiftende arbejdstider – kan ligge alle dage på året, da DGI Huset har åbent 365 dage
 • Løn i overensstemmelse med kvalifikationer og arbejdstider
 • Ansættelses i ht overenskomst
 • 3 måneders prøvetid – efter prøvetid opnås ret til pension
 • Timer er fastlagt i vagtplan-system
 • Medarbejder referer til afdelingsleder med titlen ”Teknisk Serviceleder” – her efter kaldet TL
 • Mulighed for at træne i byens største motionsmekka

Service:

 • DGI Huset ønsker at opretholde et højt serviceniveau, og derfor forventes medarbejderen at optræde imødekommende og hjælpsom over for husets brugere.
 • Medarbejderen tager selv initiativ til at medvirke til opretholdelse af en renholdt, opryddet og imødekommende facilitet
 • I f.m. afvikling af de mange møder og fester i DGI Huset skal medarbejderen medvirke ved tekniske løsninger. Det er en fordel, hvis du er dreven IT-bruger og har forståelse for belysning, teknik mv.

Rengøring. herunder bl.a.:

 • Medvirke til at holde et rent hus for alle brugergrupper
 • Rengøre i sale, og store fællesarealer i ht rengøringsplaner for de områder, der rengøres af pedeller samt afløsere
 • Oplæring i rengøring ift. nye pedelafløsere

Opstilling og nedtagning af mødelokaler/fitnesslokaler

 • DGI Husets bookere søger at optimere udnyttelsen af lokalerne. Derfor indeholder arbejdet mange omstillinger, som skal tilpasses de øvrige brugere i huset.
 • Sikre korrekt opstilling samt sparring med TL / booking afdeling omkring mødeopstillinger
 • Skal efter oplæring kunne betjene og servicere DGI Husets AV-udstyr, mikrofoner mv i fm møder / fitnesstræning m.v.
 • Medvirke til ledelse og oplæring i at varetage mødeopstillinger / fitness lokaler ift. nye pedelafløsere i samarbejde med TL

CTS:

 • Regulering af CTS i fm. daglig drift på idrætsområdet / events / møder og konferencer.
  Alle faste medarbejdere i teknisk afd. kan udføre denne funktion

Diverse vedligehold i DGI-HUSET – opgaver prioriteres i samarbejde med TL:

 • Fitnessudstyr / spinningcykler: hjælpe med vedligehold i ht udarbejdet vedligeholdelsesplan, der udarbejdes sammen med TL / Fitnesschef.
 • Øvrige redskaber – herunder også springgrav / trampoliner (ikke klatrevæg). Føre tilsyn med trampoliner og springgrav samt sikre rengøring + tjek af wirer (også under springgraven)
 • Diverse møblement i DGI-HUSET
 • Lokaler – løbende vedligehold
 • VVS – løbende vedligehold
 • Sprinklerkontrol varetages ugentligt

Diverse byggeopgaver

 • Færdiggørelse indretning / vedligehold værksted
 • Opsætning hylder, skabe etc.
 • En del reparationer, malerarbejder mm

Indkøb

 • Indkøb af div. forbrugsstoffer, håndværktøj m.m. foretages i henhold til indkøbsaftaler pr. konto. Forud for alle indkøb indhentes godkendelse ved TL / direktion.

Div. ad hoc opgaver

 • Udføres efter aftale med TL
 • Udføres efter behov efter aftale med øvrige kolleger

Personalesamarbejde

 • Daglig ajourføring og videreformidling af opgavelister til kolleger i teknisk afdeling
 • Månedligt afdelingsmøde for faste medarbejdere i teknisk afd. med TL

Medvirke til oplæring af pedelafløsere:

 • Gennemgang af div. tjeklister, instruktion i brandprocedure m.m.
 • Oplæring i rengøring ift. nye pedelafløsere