LEJEBETINGELSER FOR SÆSONLEJERE

HusreglerSpringhalsregler

§ 1. Kontraktvilkår gældende for leje af idrætslokaler på sæsonbasis.

 

 

§ 2. Pris og betaling

DGI-huset fakturerer månedsvis forud. Fakturaerne sendes via lokalebookingsystemet. Der sendes en fakturakopi til den mailadresse, som er oplyst i lejers stamoplysninger. Originalfakturaen fremsendes via PBS med indbetalingskort, som bedes anvendt ved betaling.

Hvis der er oplyst EAN-nr., bliver originalfakturaen sendt via dette.

 

 

§ 3. Aflysninger

Til afvikling af kulturelle eller kommercielle arrangementer forbeholder DGI-huset sig ret til at aflyse lejers tider op til maksimalt 6 dage pr. sæson (udover undtagelser anført i lejekontrakten).

I disse tilfælde vil DGI-huset oplyse om dette med længst mulig varsel, og senest 2 uger før den berørte dato.
I tilfælde af aflysning bestræber DGI-huset sig på at tilbyde lejer et alternativ. Accepteres alternativet afholdes eventuel merudgift af lejeren.

 

Evt. aflysninger mailes til den af lejer på lejekontrakten angivne kontaktperson. I tilfælde af force majeure, herunder akut reparationsarbejde, kan DGI-huset aflyse uden varsel.

Lejer er forpligtet til at videreformidle undtagelser og aflysninger til sine ansatte og elever.

 

 

§ 4. Leje- og benyttelsesbetingelser

  • Lejer vedligeholder institutionens stamoplysninger i DGI-husets lokalekalender og sikrer at den/de tilknyttede kontaktpersoners kontaktdata er opdateret.
  • Det er lejers ansvar af sikre at lejers brugere overholder DGI-husets regler for korrekt brug af lokaler og redskaber
  • Anvisninger af DGI-husets personale vedrørende brug af faciliteten bedes fulgt.
  • Det er ikke tilladt at medbringe egne mad- og drikkevarer i DGI-huset i Caféens åbningstider
  • Lokalerne skal afleveres i opryddet stand. Lejer vil blive faktureret udgifter til oprydning, hvis lokaler ikke overdrages opryddet og erstatte evt. gener for den følgende lejer, hvis denne ikke har fuldt råderum over lokalet/faciliteterne til den lejede tid
  • Lejer bedes venligst underrette DGI-huset, hvis faciliteter, lokaler eller evt. redskaber er beskadigede eller ikke fuldt funktionsdygtige, eller hvis der er andre forhold, som er relevante for DGI-husets brugeres brug af lokalerne – herunder skader der kan medføre risici for lejeres sikkerhed
  • Lokalerne må kun benyttes af lejer. Lejer må derfor ikke videreudleje til tredje part
  • DGI-huset henstiller til, at der forefindes en førstehjælpskasse i lejers mobile skab
  • Lejer bedes venligst benytte omklædningsrum markeret med ”Skoleomklædning”

 

 

§ 5. Udvidet beskrivelse ang. lokaleleje i DGI-huset Aarhus

Musikanlæg:

Ved leje af flg. lokaler kan der fra DGI-husets side garanteres musikanlæg i:

3. sal:                          Rytmehal og aktivitetslokale

2. sal:                          Body & Mind lokale

1. sal:                          Springsal

Stueetage:                    Hal D og hal B (afhentes i receptionen)

Fra de mobile racks vil det være muligt at benytte Ipod og pc. Mini-jack stikket sidder monteret i de mobile racks.

Ved leje af hal A kan der ikke fra DGI-husets side garanteres at lejer kan disponere over musikanlæg. Vil der i den lejede tid være ledige musikanlæg, kan disse lånes uden beregning og benyttes i hallerne. Kontakt pedellen for muligheden for at benytte musikanlæg i hallerne.

Musikanlæg skal anvendes, så der vises hensyn overfor øvrige brugere i huset.

 

Redskaber/udstyr:

I salene og hallerne kan der stå enkelte redskabsvogne i yderkanten af gulvarealet. Disse redskaber et til brug for DGI-husets hold, og kan ikke benyttes af lejerne.

I Rytmehallen er der lejlighedsvist opstillet et podie på 2 x 4 meter midt på den ene langside.
Podiet må gerne benyttes af Rytmehals sæsonlejere.

Ud over de fast opstillede/ophængte mål og kurve, kan følgende redskaber benyttes gratis i forbindelse med lokaleleje:

Net til volleyball og badminton

Bolde til diverse boldspil fra DGI-husets boldvogn

Små hockey- og fodboldmål, samt overtrækstrøjer i boldhaller

Elektronisk scoringstavle til hal B

Hal B lejes med sidebander opsat, og det er lejers ansvar selv at opsætte endebander, hvis dette ønskes.

 

Springsal:

Nøglen til hæve-/sænke-funktionen på springgravene kan lånes på kontoret via DGI-husets pedel (eller pedellen kan hæve / sænke springmadrasser). Lejeren har ansvaret for den lånte nøgle og nøglen skal afleveres tilbage til pedellen efter brug. Der gælder særlige sikkerhedsregler for benyttelse af hæve-/sænke-mekanismen i springgravene – disse udleveres sammen med lejeaftalens indgåelse, kan ses i receptionen og er tillige ophængt i Springsalen.

 

§ 6. Opsigelse

Lejeaftalen er uopsigelig fra lejers side. Lejer binder sig til hele den ovenfor anførte periode og betaling af lokalelejen for hele perioden med mindre DGI-huset har gennemført aflysninger, som fratrækkes af DGI-huset før fakturering.
Ved misligholdelse af aftalen fremsendes besked fra DGI-huset. Ved eventuel gentagen misligholdelse forbeholder DGI-huset sig ret til at opsige aftalen.