LEJEBETINGELSER FOR SÆSONLEJERE

HusreglerSpringhalsregler

§ 1. Kontraktvilkår gældende for leje af idrætslokaler på sæsonbasis.

 

 

§ 2. Pris og betaling

DGI Huset fakturerer månedsvis forud. Fakturaerne sendes via lokalebookingsystemet. Der sendes en fakturakopi til den mailadresse, som er oplyst i lejers stamoplysninger. Originalfakturaen fremsendes via PBS med indbetalingskort, som bedes anvendt ved betaling.

Hvis der er oplyst EAN-nr., bliver originalfakturaen sendt via dette.

 

 

§ 3. Aflysninger

Til afvikling af kulturelle eller kommercielle arrangementer forbeholder DGI Huset sig ret til at aflyse lejers tider op til maksimalt 6 dage pr. sæson (udover undtagelser anført i lejekontrakten).

I disse tilfælde vil DGI Huset oplyse om dette med længst mulig varsel, og senest 2 uger før den berørte dato.
I tilfælde af aflysning bestræber DGI Huset sig på at tilbyde lejer et alternativ. Accepteres alternativet afholdes eventuel merudgift af lejeren.

 

Evt. aflysninger mailes til den af lejer på lejekontrakten angivne kontaktperson. I tilfælde af force majeure, herunder akut reparationsarbejde, kan DGI Huset aflyse uden varsel.

Lejer er forpligtet til at videreformidle undtagelser og aflysninger til sine ansatte og elever.

 

 

§ 4. Leje- og benyttelsesbetingelser

  • Lejer vedligeholder institutionens stamoplysninger i DGI Husets lokalekalender og sikrer at den/de tilknyttede kontaktpersoners kontaktdata er opdateret.
  • Det er lejers ansvar af sikre at lejers brugere overholder DGI Husets regler for korrekt brug af lokaler og redskaber
  • Anvisninger af DGI Husets personale vedrørende brug af faciliteten bedes fulgt.
  • Det er ikke tilladt at medbringe egne mad- og drikkevarer i DGI Huset.
  • Lokalerne skal afleveres i opryddet stand. Lejer vil blive faktureret udgifter til oprydning, hvis lokaler ikke overdrages opryddet og erstatte evt. gener for den følgende lejer, hvis denne ikke har fuldt råderum over lokalet/faciliteterne til den lejede tid.
  • Lejer bedes venligst underrette DGI Huset, hvis faciliteter, lokaler eller evt. redskaber er beskadigede eller ikke fuldt funktionsdygtige, eller hvis der er andre forhold, som er relevante for DGI Husets brugeres brug af lokalerne – herunder skader der kan medføre risici for lejeres sikkerhed.
  • Lokalerne må kun benyttes af lejer. Lejer må derfor ikke videreudleje til tredje part.
  • DGI Huset henstiller til, at der forefindes en førstehjælpskasse i lejers mobile skab.
  • Lejer bedes venligst benytte omklædningsrum markeret med ”Skoleomklædning”.

 

 

§ 5. Udvidet beskrivelse ang. lokaleleje i DGI huset Aarhus

Musikanlæg:

Ved leje af flg. lokaler kan der fra DGI Husets side garanteres musikanlæg i:

3. sal:                          Rytmehal og aktivitetslokale

2. sal:                          Body & Mind lokale

1. sal:                          Springsal

Stueetage:                 Hal B (afhentes i receptionen)

Fra de mobile racks vil det være muligt at benytte Ipod og pc. Mini-jack stikket sidder monteret i de mobile racks.

Ved leje af hal A kan der ikke fra DGI Husets side garanteres at lejer kan disponere over musikanlæg. Vil der i den lejede tid være ledige musikanlæg, kan disse lånes uden beregning og benyttes i hallerne. Kontakt pedellen for muligheden for at benytte musikanlæg i hallerne.

Musikanlæg skal anvendes, så der vises hensyn overfor øvrige brugere i huset.

 

Redskaber/udstyr:

I salene og hallerne kan der stå enkelte redskabsvogne i yderkanten af gulvarealet. Disse redskaber et til brug for DGI Husets hold, og kan ikke benyttes af lejerne.

I Rytmehallen er der lejlighedsvist opstillet et podie på 2 x 4 meter midt på den ene langside.
Podiet må gerne benyttes af Rytmehals sæsonlejere.

Ud over de fast opstillede/ophængte mål og kurve, kan følgende redskaber benyttes gratis i forbindelse med lokaleleje:

Net til volleyball og badminton

Bolde til diverse boldspil fra DGI Husets boldvogn

Små hockey- og fodboldmål, samt overtrækstrøjer i boldhaller

Elektronisk scoringstavle til hal B

Hal B lejes med sidebander opsat, og det er lejers ansvar selv at opsætte endebander, hvis dette ønskes.

 

Springsal:

Nøglen til hæve-/sænke-funktionen på springgravene kan lånes på kontoret via DGI Husets pedel (eller pedellen kan hæve / sænke springmadrasser). Lejeren har ansvaret for den lånte nøgle og nøglen skal afleveres tilbage til pedellen efter brug. Der gælder særlige sikkerhedsregler for benyttelse af hæve-/sænke-mekanismen i springgravene – disse udleveres sammen med lejeaftalens indgåelse, kan ses i receptionen og er tillige ophængt i Springsalen.

 

§ 6. Opsigelse

Sæsonkontrakten og de beskrevne vilkår gælder for den aftalte periode – maksimalt i 12 måneder. Kontrakten kan af lejer helt eller delvis opsiges med 2 måneders varsel til den første i en måned.

Ved misligholdelse af aftalen fremsendes besked fra DGI Huset. Ved eventuel gentagen misligholdelse forbeholder DGI Huset sig ret til at opsige aftalen.